Upadłość konsumencka w 2018 roku – jakie warunki?

Nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej w 2015 roku przyniosła efekty – z roku na rok do sądów składanych jest coraz więcej wniosków osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Większość z nich spełnia wymogi formalne. Rezultatem jest możliwość oddłużenia na korzystnych zasadach i szansa na rozpoczęcie nowego etapu życia bez zobowiązań. Przed zmianami niewiele osób mogło wykorzystać instytucje upadłości konsumenckiej. Dopiero po uproszczeniu samego wniosku, obniżeniu opłat sądowych, wynagrodzenia syndyków szersza grupa dłużników miała szansę na przyjęcie wniosku. Jedynie ci, którzy celowym działaniem, rażącym niedbalstwem doprowadzili do powstania długów nie mają szans na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czy taka upadłość się opłaca?

Jeśli sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek dłużnika ma on szanse na wyjście z długów. Najważniejsze, że po spłacie ustalonego planu (nie dłuższego niż przez okres 3 lat) istnieje szansa na umorzenie pozostałej części należności. Oczywiście istnieją sytuacje, gdy nie jest wymagana realizacja planu sądowego – jeśli zobowiązany udowodni ciężką sytuacje materialną czy zdrowotną sąd odstąpi od ustalenia planu spłat i w całości może umorzyć wszelkie zobowiązania na rzecz wierzycieli tłumaczy ekspert portalu doradcy.co.pl.

Jak wygląda podział majątku i spłata?

Wraz z przyjęciem wniosku całym majątkiem dłużnika będzie zarządzał wyznaczony syndyk. To on rozdziela wszelkie wpłaty na rzecz wierzycieli, jakie uzyska np. ze sprzedaży poszczególnych składników majątku. Zwrot długu nie może trwać dłużej niż 3 lata. Sąd dodatkowo może ustalić harmonogram wpłat, jakie trzeba będzie regularnie wpłacać na zadłużenia, a ich wysokość zwykle jest dostosowana do możliwości płatniczych i sytuacji dłużnika. Wszelkie przychody pomniejsza się o koszty utrzymania, zaspokojenie potrzeb zarówno dłużnika jak i członków jego rodziny. Po spłacie ustalonego planu sąd umarza pozostałą cześć zobowiązań.

Jak widać rozwiązanie takie może pomóc w rozpoczęciu nowego etapu w życiu dla wielu osób posiadających nawet spore zadłużenia. Należy jednak zaznaczyć, że w upadłości konsumenckiej nie ma mowy o umorzeniu czy istnieniu (poza określonymi wyjątkami) zobowiązań firmowych – przedsiębiorcy mogą skorzystać z innej możliwości, opartej na innych przepisach prawa.