Wskaźnik LtV przy kredycie hipotecznym – wszystko co musisz wiedzieć

Wskaźnik LtV (Loan to Value) jest jednym z najważniejszych parametrów branych pod uwagę przez banki przy ocenie zdolności kredytowej klienta ubiegającego się o kredyt hipoteczny. LtV określa stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Im niższy wskaźnik LtV, tym mniejsze ryzyko dla banku, a co za tym idzie, korzystniejsze warunki kredytowe dla klienta.

Jak oblicza się wskaźnik LtV?

Wskaźnik LtV oblicza się, dzieląc kwotę kredytu przez wartość nieruchomości będącej zabezpieczeniem. Przykładowo, jeśli klient ubiega się o kredyt w wysokości 300 000 zł na zakup mieszkania o wartości 400 000 zł, wskaźnik LtV wyniesie 75% (300 000 zł / 400 000 zł). Oznacza to, że klient musi posiadać co najmniej 25% wartości nieruchomości w formie wkładu własnego.

Wpływ wskaźnika LtV na warunki kredytu hipotecznego

Wysokość wskaźnika LtV ma bezpośredni wpływ na warunki kredytu hipotecznego oferowane przez banki. Im niższy wskaźnik LtV, tym lepsze warunki kredytowe, takie jak niższe oprocentowanie, prowizja czy marża banku. Wynika to z faktu, że niższy LtV oznacza mniejsze ryzyko dla banku w przypadku problemów ze spłatą kredytu przez klienta.

Maksymalny poziom wskaźnika LtV

Zgodnie z rekomendacją S wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, maksymalny poziom wskaźnika LtV dla kredytów hipotecznych w Polsce wynosi 80%. Oznacza to, że klient musi posiadać co najmniej 20% wartości nieruchomości w formie wkładu własnego. Niektóre banki oferują jednak kredyty hipoteczne z wyższym wskaźnikiem LtV, sięgającym nawet 90%, pod warunkiem spełnienia dodatkowych kryteriów, takich jak wykupienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Jak obniżyć wskaźnik LtV?

Aby obniżyć wskaźnik LtV i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie korzystniejszych warunków kredytu hipotecznego, klient może podjąć kilka działań. Przede wszystkim, warto zgromadzić jak największy wkład własny. Im wyższy wkład własny, tym niższy wskaźnik LtV. Dodatkowo, klient może rozważyć zakup tańszej nieruchomości lub poszukać dodatkowych źródeł finansowania, takich jak pożyczka od rodziny czy środki z programów rządowych wspierających zakup mieszkań.

Wskaźnik LtV jest kluczowym parametrem branym pod uwagę przez banki przy ocenie zdolności kredytowej klienta ubiegającego się o kredyt hipoteczny. Im niższy wskaźnik LtV, tym lepsze warunki kredytowe dla klienta. Warto dążyć do obniżenia wskaźnika LtV poprzez zwiększenie wkładu własnego czy poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania, aby uzyskać jak najkorzystniejsze warunki kredytu hipotecznego.