Wskaźnik LtV – wszystko co musisz wiedzieć

Przygotowując się do zaciągania tak ważnego zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny warto poznać podstawowe wskaźniki, decydujące m.in. o koszcie takiego kredytu. Wskaźnik LtV, obok DI, jest jednym z najważniejszych parametrów kredytu hipotecznego. W skrócie jest to stosunek wartości danego kredytu do jego zabezpieczenia (czyli wartości nieruchomości zabezpieczonej hipotecznie), choć przedmiotem zabezpieczenia może być inny majątek (samochód czy inne maszyny, np. produkcyjne). Skrót pochodzi od angielskiego Loan to Value, czyli pożyczka/kredyt do wartości. LtV bardzo łatwo obliczyć na podstawie wzoru:

LtV = kwota kredytu*100%/wartość nieruchomości/rzeczy zabezpieczenia.

Dla przykładu przy kwocie kredytu 300 000 zł i wartości nieruchomości 400 000 zł, LTV wynosi 75%. Każdy bank, oprócz zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, prowadzi własną ocenę ryzyka i od niej zależy, jaka wartość wskaźnika będzie mógł zaakceptować. Obecnie maksymalny wskaźnik wynosi 85%, a w przyszłym roku spadnie do 80%.

Wskaźnik ma także wpływ na koszt kredytu. Im wyższy LtV, tym gorsze warunki (np. wyższa prowizja, marża), ponieważ bank w większej części finansuje zakup i ponosi wyższe ryzyko. Warto podkreślić, że przy LtV powyżej 80% zwykle konieczne jest dodatkowe ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, co także generuje koszty. Jest ono konieczne do momentu osiągnięcia 80% LtV. Później klient jest zwolniony z tej opłaty. Im mniejszy LtV, tym lepiej dla klienta banku – oznacza niższe ryzyko dla banku, więc i mniejsze dodatkowe opłaty.

Jeśli nie osiągniemy określonego pułapu LtV, nie oznacza to, że nie mamy szans na uzyskanie kredytu hipotecznego. Banki (sprawdź adresy banków oferujących kredyty hipoteczne na informacjakredytowa.com) często jako zabezpieczenie w takich przypadkach przyjmują drugą nieruchomość (o ile taką mamy), są tez inne, mimo braku wkładu własnego, metody pozwalające na zaciąganie kredytu, w pełni akceptowalne przez kredytodawcę. Wskaźnik LtV zmienia się z czasem spłaty kredytu. Dotyczy to kredytów złotówkowych, gdyż przy walutowych zmienia się kurs w stosunku do ceny waluty w dniu podpisania umowy kredytowej.