Odszkodowanie lotnicze, jak je uzyskać?

Coraz częściej podróżujemy a jako środek transportu wybieramy samolot. Niestety dosyć często zdarzają się problemy, w wyniku których lot zostaje opóźniony, często o kilka godzin albo odwołany. Zaledwie 1% podróżnych zna swoje prawa i korzysta z możliwości uzyskania odszkodowania z tego tytułu od przewoźnika.

Pasażerowie mają, zgodnie z prawem unijnym, możliwość dochodzenia roszczeń przez okres 3 lat (wzór znaleźć można na stronie onebank.pl). Rocznie w Polsce odwołanych bądź opóźnionych jest kilkaset lotów. Gdyby wszyscy pasażerowie wnieśli o odszkodowanie, to łącznie trzeba by im wypłacić prawie 8 milionów złotych. W rzeczywistości zaledwie niewielki odsetek turystów korzysta z tego prawa.

Najczęściej problemy pojawiają się w miesiącach wakacyjnych – to wtedy jest najwięcej podróżnych i najwięcej lotów. Odpowiednie przygotowanie lotnisk na wzmożony ruch nie jest łatwe, stąd pojawiać się mogą zastoje i inne problemy, wpływające na czas odlotu. A podróżni? No cóż, czekają cierpliwie w poczekalniach. Nie jest to jednak dopuszczalne, zatem warto korzystać z prawnych środków, jakie zrekompensują nam stracony czas. Pasażer za opóźniony lot może domagać się nawet 600 Euro. Zdarzają się też sytuacje, w których pasażer rezerwując bilet na dany lot zwyczajnie nim nie poleci – overbooking to norma. Polega na zarezerwowaniu większej liczby miejsc w samolocie, niż jest w nim miejsc. Tak na wypadek, gdyby podróżni rezygnowali z wylotu (i tak wtedy będzie komplet z listy rezerwowych). Jeśli jednak wszyscy chętni pojawią się na lotnisku, ktoś nie poleci. W takim sytuacjach też możemy domagać się rekompensaty.

Odszkodowanie lotnicze więc możemy uzyskać w przypadkach:
– odwołania lotu,
– opóźnienia wylotu powyżej 3 godzin,
– odmowy wejścia na pokład z przyczyn niezawinionych przez pasażera.

Rozporządzenie UE 261/2004 określa wysokość odszkodowania zależnego od długości trasy i czasu opóźnienia. Tak więc przy krótszych trasach (do 1500 km) i opóźnieniu przekraczającym 3 godziny można uzyskać 250 Euro odszkodowania. 400 Euro przy trasie powyżej 1500 km a mniej niż 3500 km, jeśli wylot opóźni się od 3 do 4 godzin na trasie dłuższej liczyć możemy na 350 Euro, a przy jeszcze dłuższym czasie oczekiwania na wylot na podobnej trasie nawet 600 Euro. Oczywiście linie lotnicze będą doszukiwały się okoliczności, sprawiających że mogą być zwolnione z wypłaty odszkodowania (nie należy się ono w sytuacji strajku na lotnisku czy warunków pogodowych). Zawsze jednak warto próbować i należy złożyć pisemny wniosek do przewoźnika. Do niego należy dołączyć dowody (paragon z lotniska, bilet lotniczy, zdjęcia itd.) by ryzyko odmowy ograniczyć do minimum.