Samochód firmowy na kredyt – to musisz wiedzieć

Dla wielu osób przeprowadzenie transakcji związanej z nabyciem pojazdu samochodowego wymaga konieczności skorzystania z bankowego wsparcia finansowego. Ponieważ zaciągnięcie kredytu samochodowego to wiążące się z długoterminową spłatą przedsięwzięcie, przed podjęciem decyzji zarówno w wyborze nabywanego auta jak i oferty kredytowej warto wcześniej przyjrzeć się warunkom jakie stawiają banki świadczące usługi na terenie naszego kraju.

Kredyt samochodowy udzielany jest przez instytucje finansowe zarówno na zakup pojazdów nowych jak i używanych. Jednak trzeba mieć świadomość, że przy zakupie używanego samochodu kredytobiorca musi się liczyć z większym oprocentowaniem zaciąganego zobowiązania niż w przypadku nabycia nowego auta. Niekiedy może okazać się, że paradoksalnie dość niska kwota kredytu dedykowana na kupno samochodu używanego łącznie z naliczonymi odsetkami może być równa kwocie kredytu przeznaczonego na zakup nowego auta. Całkowity koszt udzielonego przez bank zobowiązania finansowego uzależniony jest również od czasu kredytowania. Im krótszy okres spłaty tym niższa wartość odsetek, które kredytobiorca zobowiązany jest spłacić do banku.

W przypadku wnioskowania o kredyt samochodowy (sprawdź najlepsze kredyty samochodowe na krediteo.pl) przewidziana jest taka sama procedura analizy zdolności kredytowej jak w przypadku zobowiązań finansowych przeznaczonych na inne cele. Warunkiem stawianym przez banki jest stałe zatrudnienie potencjalnego kredytobiorcy oraz przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez zakład pracy, które dokumentuje wysokość wynagrodzenia. Sytuacja przedstawia się nieco inaczej w przypadku finalizowania transakcji zakupu samochodu przy wykorzystaniu środków własnych. Wówczas większość banków wykorzystuje tak zwaną procedurę uproszczoną, która ogranicza się do złożenia przez kredytobiorcę jedynie oświadczenia o wysokości swoich dochodów złożonego pod odpowiedzialnością karną.

Tak samo jak w przypadku innego rodzaju zobowiązań finansowych udzielnych przez banki, również kredyt samochodowy wymaga odpowiedniego zabezpieczenia terminowej spłaty. Najczęstszym zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy kredytowanego pojazdu, bądź cesja polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku. Niekiedy zabezpieczeniem może być złożenie do depozytu bankowego karty zakupionego pojazdu. Rodzaj zabezpieczenia w dużej mierze uzależniony jest od wartości zaciąganego kredytu, zdolności kredytowej a nawet indywidualnych preferencji bankowych.