Zawiadomienie o zbyciu pojazdu, a wyrejestrowanie

Po zakupie samochodu każdy nabywca zadaje sobie sprawę z obowiązku przerejestrowania pojazdu na własne nazwisko. Jednak jaki obowiązek ciąży na sprzedawcy? Często myli się obowiązek zgłoszenia zbycia samochodu z jego wyrejestrowaniem. Obie te czynności różnią się od siebie. Jaka jest różnica?

Wraz ze zbyciem pojazdu do właściwego urzędu komunikacji należy zgłosić zawiadomienie o jego zbyciu. Wyrejestrowanie możliwe jest w określonych ustawą sytuacjach, m.in. po przekazaniu pojazdu lub jego części do stacji demontażu pojazdów celem zezłomowania, w przypadku kradzieży, zniszczenia pojazdu zagranicą, bądź z chwilą udokumentowania stałej utraty (i trwałej) pojazdu, bez zmiany w prawie własności. Należy podkreślić, że pojazdu wyrejestrowanego nie można ponownie zarejestrować, chyba, że zostanie odzyskany z kradzieży. Możliwość ponownej rejestracji dotyczy też pojazdu zabytkowego (powyżej 25 lat), uznanego przez rzeczoznawcę za unikat. Prawo takie przysługuje w przypadku ponownej rejestracji ciągnika i przyczep rolniczych a także pojazdu zbytego w kraju albo wywiezionego za granicę.

Obowiązek sprzedającego

Osoba sprzedająca samochód ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży w określonym, 30-dniowym terminie od chwili zbycia, w odpowiednim urzędzie komunikacji, w którym zarejestrowany był pojazd. Dokonać tego należy na odpowiednim druku urzędowym (dostępnym online lub w siedzibie urzędu). Należy dołączyć umowę kupna-sprzedaży. Jeśli było kilku właścicieli, to na formularzu powinny znajdować się podpisy wszystkich właścicieli. W przypadku spółek/ osób prawnych/firm zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona zgodnie z KRS. Warto posiadać celem identyfikacji zgłaszającego dowód tożsamości ze zdjęciem (najczęściej dowód osobisty). Pracownik dokona rejestracji zbycia w systemie i potwierdzi ten fakt pieczątką.

Nie można zapomnieć, po dokonaniu formalności w wydziale komunikacji, o zgłoszeniu zbycia w towarzystwie ubezpieczeniowym, w jakim zawarta była polisa OC (porównaj oferty ubezpieczeń samochodowych na informacjabiznesowa.pl). Dokonać tego należy także w terminie 30 dni od chwili zbycia samochodu.