Na czym polega leasing?

Leasing może stać się korzystną formą finansowania działalności. Jest on łatwiej dostępny od kredytów bankowych, dlatego cieszy się rosnącym zainteresowaniem na rynku. Na czym jednak dokładnie polega? I czy rzeczywiście jest korzystny dla przedsiębiorcy?

Leasing – co to takiego?

Leasing opiera się na umowie zawartej pomiędzy stroną, która przekazuje prawo do użytkowania konkretnego środka trwałego, a stroną, która z tego środka będzie korzystać płacąc raty leasingowe. Pierwsza strona takiej umowy określana jest terminem leasingodawcy (finansującego), a druga strona jest leasingobiorcą. Leasing pozwala firmie leasingowej (sprawdź firmy leasingowe na leasingmarket.pl) zarabiać na miesięcznych ratach, a leasingodawcy „wypożyczyć” samochód, maszyny, urządzenia lub inne środki trwałe potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Czym leasing różni się od kredytu?

Przedmiotem kredytu bankowego jest gotówka, zaś przedmiotem leasingu są środki trwałe. Leasing jest łatwiej dostępny dla przedsiębiorstw, ponieważ tutaj zabezpieczeniem jest pożyczany przedmiot. Z tej formy finansowania często korzystają więc firmy, które dopiero wkraczają na rynek i nie mają długiej historii kredytowej lub obrotów, które pozwoliłyby im uzyskać zdolność kredytową w banku.

Rodzaje leasingu

Umowy leasingowe zawierane są na różnych warunkach. W Polsce prym wiedzie leasing operacyjny oraz leasing finansowy. W uproszczeniu, można powiedzieć, że leasing operacyjny jest odpowiednikiem wynajmu długoterminowego, zaś leasing finansowy odpowiada ratalnej sprzedaży.

Na czym polega leasing operacyjny?

Leasing operacyjny często porównywany jest do dostarczania towaru, ponieważ do każdej miesięcznej raty naliczany jest podatek VAT. Takie umowy zawierane są zwykle na 24-60 miesięcy. Po tym czasie leasingobiorca nabywa prawo wykupu leasingowanego środka trwałego. Przez okres trwania umowy środek trwały jest cały czas częścią majątku leasingodawcy. W praktyce oznacza to, że leasingobiorca nie może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od podatku (prawo do tego ma właściciel przedmiotu, czyli firma leasingowa). Do kosztów uzyskania przychodu mogą jednak trafić miesięczne raty leasingowe.

Na czym polega leasing finansowy?

Leasing finansowy pozwala wliczać odpisy amortyzacyjne w koszty przychodów. Do kosztów tych mogą również trafić części odsetkowe miesięcznych rat leasingowych. Przedmiot trwały staje się bowiem częścią majątku leasingobiorcy tuż po podpisaniu umowy leasingowej.