Na czym polega leasing?

Leasing to forma finansowania, która umożliwia przedsiębiorcom pozyskanie niezbędnych środków trwałych bez konieczności angażowania znacznych nakładów kapitałowych. Polega on na oddaniu do użytkowania określonego dobra w zamian za ustalone ratalne opłaty, tzw. raty leasingowe. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu po z góry ustalonej cenie lub zwrotu do leasingodawcy.

Rodzaje leasingu – operacyjny i finansowy

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Leasing operacyjny charakteryzuje się krótszym okresem trwania umowy, zwykle od 2 do 5 lat, oraz niższymi ratami leasingowymi. Przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy, a koszty rat stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodu. Z kolei leasing finansowy trwa dłużej, często zbliżony jest do okresu amortyzacji danego środka trwałego. Raty są wyższe, a po zakończeniu umowy leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu leasingu.

Zalety leasingu dla przedsiębiorców

Leasing niesie ze sobą wiele korzyści dla firm. Przede wszystkim pozwala na pozyskanie niezbędnych maszyn, urządzeń czy pojazdów bez angażowania znacznych środków własnych. Raty leasingowe w przypadku leasingu operacyjnego stanowią koszt uzyskania przychodu, co obniża podstawę opodatkowania. Dodatkowo, procedury leasingowe są zwykle prostsze i szybsze niż w przypadku ubiegania się o kredyt bankowy. Leasingodawcy oferują także elastyczne warunki umowy, dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze leasingu?

Decydując się na leasing, warto dokładnie przeanalizować oferty różnych leasingodawców. Istotne są nie tylko wysokość rat leasingowych, ale także dodatkowe koszty, takie jak opłata wstępna, ubezpieczenie czy wykup przedmiotu po zakończeniu umowy. Należy zwrócić uwagę na warunki przedterminowego zakończenia umowy oraz ewentualne ograniczenia dotyczące użytkowania przedmiotu leasingu. Warto też zasięgnąć porady doradcy podatkowego, aby optymalnie dobrać rodzaj leasingu do potrzeb i możliwości finansowych firmy.

Leasing to atrakcyjna forma finansowania inwestycji dla przedsiębiorców. Dzięki elastycznym warunkom umowy oraz korzyściom podatkowym pozwala na rozwój firmy bez nadmiernego obciążania budżetu. Wybierając leasing, warto jednak dokładnie przeanalizować oferty i dostosować je do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.