Kredyt dla przedsiębiorcy – jakie formalności?

Kredyt dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą wymaga zgromadzenia wielu dokumentów potwierdzających nie tylko dochody przedsiębiorcy, ale i jego stabilną sytuację oraz wiarygodność. Oprócz nienagannej historii kredytowej ważne są dokumenty podatkowe (jeśli koszty przekraczają, bądź są równe przychodom może to być trudne), zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami składek i podatków. Co należy przygotować do wniosku?

Zdolność kredytowa w przypadku przedsiębiorców wymaga obliczeń związanych z uzyskiwanymi dochodami na przestrzeni kilu, a nawet kilkunastu miesięcy (stąd młodzi przedsiębiorcy mają trudności z uzyskaniem kredytu bankowego dla firm). Duże znaczenie ma tu metoda rozliczania z urzędem skarbowym. Najlepiej przyjmowane są zeznania na zasadach ogólnych na podstawie książki przychodów i rozchodów. Analityk na podstawie danych jest w stanie wygenerować obraz przedsiębiorcy na przestrzeni określonego czasu. Przedsiębiorcy, którzy wybrali ryczałt są w gorszej sytuacji. Zeznania podatkowego analityk wyczyta jedynie przychód, nie pozna kosztów więc i dochodu firmy.

Składając wniosek o kredyt (tutaj znajdziesz najlepsze kredyty gotówkowe dla firm) warto odpowiednio wcześniej zgromadzić wymagane dokumenty. Będą to niewątpliwie zaświadczenie / wydruk z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie Regon, NIP, zeznanie podatkowe za ostatni rok, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i składkach ZUS. Rozliczając się w oparciu książkę przychodów i rozchodów konieczne będzie skopiowanie stron za okres bieżący, a w formie ryczałtu – PIT 28 za rok poprzedni potwierdzony przez US. Podatnicy, którzy wybrali kartę podatkową zmuszeni będą przedstawić zaświadczenie o wysokości karty podatkowej. Oczywiście wymagane jest wypełnienie wniosku. O innych niezbędnych w danym banku dokumentach przedsiębiorca powinien być poinformowany przez pracownika banku na miejscu lub w uzgodnionym terminie.

Mimo dość skomplikowanych procedur obecne oferty kredytów dla firm są całkiem korzystne. Często banki wyliczając zdolność kredytową i oceniając klienta biorą pod uwagę dotychczasowa współpracę, wpływy i wydatki ewidencjonowane na prowadzonym rachunku firmowym itd.