Jakie ubezpieczenia są obowiązkowe?

Na polskim rynku ubezpieczeń istnieją te, na które decydujemy się jako dodatkowe zabezpieczenia (np. przyszłości finansowej naszej czy bliskich) ale są i takie, które są obowiązkowe. Nie każdy wie, że poza OC komunikacyjnym istnieją inne, narzucone przez przepisy prawa. Dotyczy to OC rolnika, ubezpieczenia budynków rolnych, upraw jeśli pobierane są dopłaty rolne i OC zawodowego.
Nieobligatoryjne jest opłacanie składek ubezpieczeniowych np. NNW szkolnego dziecka czy nawet ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie mamy ku niemu tytułu ubezpieczenia (umowa zlecenia, umowa o pracę itd.). OC komunikacyjne jest dla kierowców bardzo ważne – chroni uczestników ruchu drogowego i w przypadku, gdy kierujący wyrządzi innym uczestnikom ruchu szkodę, z polisy OC są one pokrywane w pełnej wysokości (w tym miejscu porównasz najlepsze ubezpieczenia komunikacyjne). Należy podkreślić że w przypadku poważnych wypadków koszty leczenia osób pokrzywdzonych z naszej winy, rehabilitacji i zadośćuczynień mogą być liczone w setkach tysięcy złotych. Takie ubezpieczenie jak większość dostępnych na rynku zawiera wyłączenia. OC zobowiązany jest wykupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego, niezależnie czy się nim porusza, czy nie. OC rolnika posiadającego nie mniej niż 1 ha przeliczeniowy gospodarstwa jest dla niego obowiązkowe. Ma chronić nie tylko ubezpieczonego, ale też inne osoby (np. pracowników) ucierpiały w wyniku prac polowych, z wykorzystaniem pojazdów rolniczych także. Chroni osoby w razie wypadku, zwalnia od opłacania ubezpieczenia OC na pojazdy wolnobieżne. Zabezpieczenie budynków rolnych tj. obory, chlewów, stodoły jeśli ich powierzchnia przekracza 20 metrów kwadratowych jest obligatoryjne, z chwilą położenia na takim budynku dachu. Ochroną nie są obejmowane ruchomości znajdujące się w budynku. Jeśli mowa o ubezpieczeniu upraw, na które rolnicy pobierają dopłaty to wystarczy, że wykupią je na 50% powierzchni uprawy. Ma to zastosowanie w przypadku uprawy warzyw gruntowych, roślin strączkowych, zbóż, tytoniu, chmielu, krzewów owocowych, rzepaku i truskawek. Ochrona dotyczy strat powstałych w wyniku powodzi, gradobicia czy przymrozków.
OC zawodowe jest konieczne w przypadku osób wykonujących określone zawody. Do nich nalezą agenci ubezpieczeniowi, architekci, biegli rewidenci, inżynierowie, księgowi, komornicy, lekarze, notariusze, pośrednicy nieruchomości, organizatorzy imprez masowych, prawnicy, przewoźnicy krajowi, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi. Przepisy, jakie nakładają na konkretne zawody taki obowiązek mają też miejsce w ustawach dotyczących konkretnych zasad wykonywania tych profesji. Związane są z ryzykiem, jakim obciążona jest praca tych ludzi.