Jak zameldować się przez ePUAP?

Mimo zapowiadanego zniesienia obowiązku meldunkowego nie doszło do wprowadzenia zmian. Ustawodawca ułatwił zatem zmiany dotyczące zameldowania czy to stałego, czy czasowego udostępniając na platformie ePUAP formularz meldunkowy.

Od stycznia bieżącego roku można bez wychodzenia z domu, straty czasu, korzystając obligatoryjnie z bezpłatnego Profilu Zaufanego bądź certyfikatu kwalifikowanego (zastępują one podpis własnoręczny) złożyć stosowny wniosek. Zresztą wiele spraw urzędowych można dzisiaj załatwić online. Sam Profil Zaufany można szybko założyć i zweryfikować na stronie banku, w jakim posiadamy konto osobiste (większość z banków działających w Polsce w bankowości internetowej posiada taką opcję – wówczas sam proces zajmuje chwilę, bank sprawdza wprowadzone we wniosku dane korzystając z bazy danych jaką posiada – lista banków oferujących konta z profilem zaufanym) albo w dowolnym urzędzie. Jeśli nie posiadamy prawa własności lokalu, w jakim chcemy się zameldować trzeba będzie załączyć dodatkowe dokumenty, w tym zgodę właściciela i skan aktu własności nieruchomości. Sam wniosek jest prosty, użytkownik postępuje zgodnie z komunikatami, jakie wywołuje kolejny krok.

Sama usługa elektronicznego meldunku jest bezpłatna jeśli mowa o zameldowaniu na stałe. Do meldunku czasowego wymagane będzie wniesienie opłaty w wysokości 17 zł. Dlaczego zachowano obowiązek meldunkowy? Przyczyna jest prosta – MSWiA argumentowało to głównie prawidłowym funkcjonowaniem administracji publicznej – wypłatą emerytur, świadczeń z opieki społecznej czy z ubezpieczeń społecznych. Bez adresu odszukanie odbiorcy przekazu czy pisma urzędowego byłoby praktycznie niemożliwe. Oczywiście rolę kluczową odegrały też względy gospodarcze, planowanie czy weryfikowanie liczby mieszkańców choćby dla celów wyborczych/samorządowych.

W ustawie, która obowiązuje od stycznia 2018 roku, uporządkowane zostały niektóre kwestie związane z nadawaniem PESEL cudzoziemcom. Obecnie taki wymóg dotyczy osób zameldowanych czasowo i na stałe w Polsce a dane zgromadzone w ten sposób ułatwiają odszukanie informacji o wszystkich obcokrajowcach przebywających na terenie RP (nie bez znaczenia były tu także względy bezpieczeństwa).