Jak zdobyć dotację na energooszczędny dom

Rośnie zapotrzebowanie na mechanizmy i urządzenia, które były by pomocne w ograniczeniu zużycia energii. Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako pierwszy w całym kraju zaoferował program niedrogich kredytów, które miały by finansować inwestycje budowania energooszczędnych domów. Każda osoba, która zdecyduje się na taki kredyt i złoży odpowiedni wniosek w którymkolwiek oddziale Banku Ochrony Środowiska na Śląsku może uzyskać nawet dwieście tysięcy kredytu (pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać na posrednicyfinansowi.pl). Oprocentowanie takiego kredytu w skali całego roku wyniosłoby zaledwie trzy procent na inwestycje związane z zakupem takich przedmiotów jak ekologiczne oczyszczalnie, kolektory słoneczne, pompy cieplne, czy izolacyjne ściany okna oraz drzwi. Budowa takiego energooszczędnego domu jest w efekcie droższa nawet od dziesięciu do trzydziestu procent droższa od kosztów wybudowania takiego samego budynku, tyle, że w stylu tradycyjnym. Do tej pory jedynie duzi inwestorzy, firmy, stowarzyszenia i inne zrzeszone organizacje mogły się starać o dofinansowanie ze środków unijnych i samorządowych na zakup i instalacje dość kosztownych urządzeń, które są energooszczędne. Obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wyegzekwował trzysta milionów złotych na cele związane z finansowaniem ekologicznych urządzeń instalowanych w domach prywatnych. Do chwili obecnej wpłynęło aż dziesięć tysięcy wniosków, które mają na celu uzyskanie takiego dofinansowania. Około miesiąca temu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska uruchomił kolejny program, który daje możliwość uzyskania dotacji na rzecz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wysokość tej puli także wynosi trzysta milionów złotych. Coraz częstszą praktyka jest szukanie pomocy w lokalnych samorządach, które pomagają w wypełnianiu i składaniu wniosków o takie dofinansowanie. Pozyskiwanie takich środków jest korzystne zarówno dla budujących domy jak i dla samorządów ponieważ do 2017 roku ilość zużywanej energii nieodnawialnej ma się zmniejszyć o połowę w porównaniu do obecnego zużycia.